Највећи и најлепши дворац на територији општине Пландиште, Дворац Капетаново, налази се на подручју катастарске општине Стари Лец. Грађен у псеудосредњевековном стилу. Дворац је подигао велепоседник, тадашњи жупан, Ботка Бела 1904.године Подигнут је као пољски дворац који има два улаза.

Ботка Бела је врло брзо губио свој капитал, те је једна петровградска (данашњи Зрењанин) банка на лицитацији распродала намештај из дворца а потом и само здање 1938. године. Купио га је богати трговац Франц Мај као мираз својој ћерки која га је удајом донела Милану Капетанову по коме Дворац носи име.

Дворац је у приватном власништву.