Православна црква у Великом Гају

Садашња православна црква подигнута је 1845. Године и спада у најстарије цркве на подручју...

Римокатоличка богомоља у Великој Греди

Римокатоличка богомоља у Великој Греди је новијег датума, саграђена 2005. године. Преове Богомоље...

Римокатоличка црква у Пландишту

Римокатоличка црква у Зичидорфу , данас Пландишту, је почела да се гради 1806. године, а завршена...

Румунска православна црква у Барицама

Црква је зидана од 1830. до 1832. под надзором свештеника Андреја и Петра Поповића и по времену...

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ

Према подацима из Летописa Српске православне цркве Маргитске парохије, православна црква у...