Дворац Јагодић се налази на салашу Јагодић а подигнут је 1835. године и , као сви остали дворци на територији општине Пландиште ,представља споменик културе од великог значаја. Власник дворца је био Петар Јагодић, један од истакнутијих чланова ове породице, у чијем је власништву остао све до национализације после Другог светског рата. Јагодићи су били угледна племићка породица која је учинила много за српски народ у Војводини, будући да су били и значајни чланови Матице српске. Галерија Матице српске чува неколико њихових портрета.

Дворац припада типу пољских двораца, а око њега су била два уређена парка, испред био парк по узору на француске вртове док је позади је био енглески парк који, у дубини имања, прелази у шуму. Као природна реткост, тик уз Дворац налази се заштићена шума копривића.