Рибњак "Багер" у Пландишту је настао ископавањем глине за потребе оближње циглане. Језеро је старо око 40 год и тек однедавно је постало прави рибњак за спортски риболов по систему ухвати и пусти.Рибњак се водом напаја из 3 бунара.На средини су постављене бове. Рибњак је величине 150мx105м са просечном дубином од 1.5м. Рибњаком који је богат шараном, капиталним амуром , штуком и сомом и белом рибом, управља Удружење спортских риболоваца „Смуђ“ из Пландишта. У задњих пар година, ово место је тако уређено да је постало омиљено шеталиште многих пландиштана који на крају шетње предахну уз чашу најчистије изворске воде у Пландишту која извире из бунара дубког 89 метара.

На багеру у Пландишту све је чешћа слика породица које дане викенда проводе ту, као на излетишту идеалном за одмор и окупљање уз роштиљ и добро расположење.